Wat is een tandartsverdoving? Hoe lang duurt de verdoving? En doet het pijn? Zijn allemaal vragen die vaak worden gesteld, hieronder geven wij graag antwoord op de veelgestelde vragen over de verdoving bij de tandarts.

Modern Dental Care, is een professionele en patiëntgerichte tandartspraktijk in Amsterdam. In onze praktijk werken wij met de laatste technieken en houden wij ons bezig met moderne tandheelkunde. We doen ons uiterste best uw tandartsbezoek zo prettig en pijnloos mogelijk te laten verlopen.

De tandartsverdoving

Wanneer een behandeling als onprettig wordt ervaren, kan worden gekozen voor een verdoving. In dit geval kan een plaatselijke verdoving worden voorgesteld. De tandartsverdoving bestaat uit een klein prikje. Tijdens dit prikje wordt het verdovingsmiddel in de buurt van een zenuw gespoten.

Door het verdovingsmiddel wordt de werking van de zenuw tijdelijk geblokkeerd en voelt u geen pijn of prikkelingen meer. Dit maakt het gemakkelijker om tijdens de behandeling te ontspannen. Voelt u na de verdoving toch nog pijn, geef dit dan meteen aan. De tandarts kan dan eventueel nog een extra verdoving toevoegen.

Zodra de verdoving werkt, kunnen uw tong, wangen en/of lippen tintelig en anders aanvoelen. Daarnaast kunt u enige moeite ervaren bij spreken, lachen, slikken, spugen en spoelen. Schrik hier niet van, dit is normaal. Hoe meer het lichaam de gebruikte verdovingsmiddelen heeft afgebroken, hoe meer het vreemde gevoel verdwijnt.

Ziet u op tegen een bepaalde behandeling? Dan kunt u ook zelf de tandarts om een verdoving vragen. Er kan dan samen naar een passende oplossing worden gezocht.

Situaties verdoving

Sommige behandelingen, zoals het trekken van een tand/kies of een wortelkanaalbehandeling, kunnen alleen met een verdoving worden uitgevoerd. Bij het vullen van een gaatje kunt u kiezen of u een verdoving wilt of niet. Het kan zijn dat u onbezorgder in de stoel ligt als u weet dat het geen pijn gaat doen en hierdoor rustiger de behandeling kan ondergaan. Maar dit hoeft niet voor iedereen te gelden. De één heeft liever wel een verdoving, de ander liever niet. Deze keuze is persoonlijk.

Bespreek met uw tandarts of een verdoving nodig is of als u dit zelf een prettiger idee vindt. U kunt kiezen voor een verdoving bij:

We verdoven alleen met uw toestemming. Indien een patiënt jonger is dan 16 jaar, hebben wij de toestemming van een ouder of voogd nodig.

Hoe lang duurt de verdoving?

Ieder lichaam reageert anders op een verdoving, bij de één kan de tandartsverdoving na een half uur zijn uitgewerkt en bij de ander pas na 4 tot 5 uur.

Het kan zijn dat in het begin uw mond soms wat scheef komt te hangen. Dit komt doordat in het begin de mond aan de kant van de verdoving nog geheel gevoelloos kan zijn. Hierdoor heeft u tijdelijk weinig tot geen controle over de spieren in en rondom de mond. Let op dat u niet in uw tandvlees bijt en vermijd warme dranken. Uw tong en lippen kunnen dik aanvoelen en tintelen. De verdoving wordt langzaam door het lichaam afgebroken, waardoor u steeds meer gevoel terugkrijgt.

Doet een verdoving pijn?

Bij een verdoving kan vooral de prik in het gehemelte soms erg gevoelig zijn, wees daarop voorbereid. Voor kleine kinderen is het aan te raden om ze al vroeg vertrouwd te maken met de verdoving. Bij Modern Dental Care Junior zijn we gespecialiseerd in tandheelkundige zorg voor kinderen.

Wat zit er in een verdoving van de tandarts?

De verdovingsvloeistof bestaat in het algemeen uit 3 onderdelen:

  1. De stof met een verdovende werking.
  2. Een bloedvatvernauwend middel, hierdoor wordt het verdovingsmiddel minder snel afgevoerd en blijft het voldoende lang werkzaam.
  3. Een conserveermiddel zodat de verdoving goed blijft.

Bij Modern Dental Care staat uw gezondheid op de eerste plaats, daarom houden wij bij de verdoving ook rekening met uw medicijngebruik. Informeer altijd uw tandarts als hierin wijzigingen zijn opgetreden. Vraag gerust om meer uitleg als u nog vragen heeft, onze specialisten zijn er om deze vragen te beantwoorden.

Bijwerkingen van een plaatselijke verdoving

Bij het toepassen van een lokale verdoving kunnen er bijwerkingen optreden, deze kans is echter wel heel klein. Onze specialisten zijn getraind dat wanneer er toch onvoorziene bijwerkingen optreden, zij weten welke passende maatregelen genomen moeten worden.

Eventuele bijwerkingen die kunnen optreden na een verdoving in de mond zijn:

  • Tijdelijke pijn of irritatie op de plek van de injectieEen bloeduitstorting op de plek van de injectie
  • Benauwdheid
  • Een verdoofd gevoel in aangrenzend gebied, zoals de neus, ogen of oren
  • Rode vlekken op de huid

In enkele zeldzame gevallen treedt er een infectie of allergische reactie op na het toedienen van de injectie. Raadpleeg in dit geval zo snel mogelijk een arts.

Vergoeding en kosten van verdoving

Aan een verdoving zitten kosten verbonden, deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover is te vinden op onze pagina ‘Tarieven en Informatie’.

Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering voor 100% verzekerd voor verdoving. Bij volwassenen zit deze behandeling niet in het basispakket. Wel kan u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Bij Modern Dental Care wordt gewerkt met de meest geavanceerde technieken en nieuwe behandelmethoden. Hierdoor zijn wij in staat om uw gebit op zeer korte termijn te behandelen. Uw glimlach is onze zorg. Klik hier om een afspraak te maken bij één van onze tandartspraktijken in Amsterdam.