Wij verwelkomen u graag weer voor reguliere mondzorg! Ook voor controle-afspraken kunt u weer terecht bij Modern Dental Care. Onze praktijken voldoen uiteraard aan alle infectiepreventierichtlijnen. Wel hebben wij een aantal aanvullende hygiënemaatregelen genomen in verband met het coronavirusOp die manier zorgen we er samen voor dat uw bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk verloopt.

Uw bezoek aan onze praktijk

Wij mogen enkel mensen toelaten in de praktijk waarvan wij met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Dit heeft als gevolg dat wij u de volgende gezondheidsvragen moeten stellen.

 • Heeft u het coronavirus?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met het coronavirus?
 • Bent u minder dan 2 weken geleden genezen van het coronavirus?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Bent u de afgelopen 2 weken in het buitenland geweest?

Als u een van bovenstaande vragen kunt beantwoorden met “ja”, vragen wij u om uw afspraak te annuleren. Zo zorgen we ervoor dat alleen gezonde en geen kwetsbare mensen naar de praktijk komen.

Om te zorgen dat uw bezoek zo goed mogelijk verloopt, verzoeken wij u:

 • Alleen naar de praktijk te komen
 • Niet te vroeg naar uw afspraak te komen
 • Uw handen te wassen bij binnenkomst, waarna u zich kunt aanmelden bij de balie
 • 1,5 meter afstand te houden
 • Geen gebruik te maken van ons toilet

Wanneer uw afspraak een afspraak bij de beugeltandars of kindertandarts betreft, mag maximaal 1 ouder/verzorger mee, mits 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt.

Tijdens deze periode zullen wij u ontvangen met een glimlach

Voor behandelingen waarbij nevel ontstaat, waar vrijwel bij alle behandeling sprake van is, vragen wij u voorafgaand aan de behandeling 1 minuut te spoelen met waterstofperoxide.

Na afloop van uw behandeling wordt u verzocht direct de praktijk te verlaten. Neem contact met ons op via mail of telefoon voor uw vervolgafspraak.

Risicogroepen kunnen in de eerste maanden (april en mei) enkel voor spoed en op de aangegeven tijden speciaal voor hen terecht. Zodra meer duidelijkheid is over het protocol voor deze groep, informeren wij dit.