Complimenten klachten MDC

Complimenten, tips of klachten

In onze tandartspraktijk streven we naar de hoogste kwaliteit in tandheelkundige zorg en uw mening is van groot belang. Wij ontvangen graag complimenten en waardevolle tips om onze dienstverlening verder te verbeteren.

We horen het graag als u tevreden bent of als u tips heeft om onze dienstverlening te verbeteren. Deze kunt u sturen naar info@moderndentalcare.nl

Als er onverhoopt sprake is van onjuiste of onzorgvuldige informatie of behandeling, staan wij open voor een gesprek. Neem contact op met een van onze receptionisten, die u graag te woord staan en dit met uw behandelaar zullen bespreken. U kunt de praktijk bereiken via telefoonnummer 020 447 3489.

Voor uitgebreidere informatie over tandheelkundige behandelingen, tarieven, en andere gerelateerde onderwerpen die mogelijk niet op onze website te vinden zijn, verwijzen wij u naar de externe website www.allesoverhetgebit.nl, voorzien van informatie door onze beroepsorganisatie.

Klachtenprocedure

Indien er tussen beide partijen geen bevredigende oplossing kan worden gevonden voor eventuele klachten, kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling waaraan onze praktijk is aangesloten.

Een open gesprek

Een open gesprek met uw tandarts kan vaak verhelderend zijn. U kunt uw ongenoegen uiten, terwijl uw tandarts de gelegenheid krijgt om de behandeling en gang van zaken nader toe te lichten. Meestal leidt een dergelijk gesprek tot een gezamenlijke oplossing.

Een second opinion

Indien het vertrouwen nog niet is hersteld, biedt een second opinion door een andere tandarts mogelijk uitkomst. De mening van een tandarts die niet betrokken is bij het conflict kan uw eigen perspectief bevestigen, nuanceren, of een geheel nieuw inzicht geven.

KNMT Klachtenregeling

Als u er desondanks niet uitkomt met uw tandarts en deze is lid van de KNMT, kunt u kosteloos gebruikmaken van de KNMT klachtenregeling. De klachtenfunctionaris van de KNMT kan u ondersteunen bij het oplossen van uw klacht door advies te geven en indien nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. In sommige gevallen kan de klachtenfunctionaris besluiten om uw klacht voor te leggen aan de KNMT Klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid

Het Bureau Klachtbehandeling is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag tussen 11:00 en 18:00 uur. Op donderdag is het bureau gesloten. U kunt een e-mail sturen naar klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl of bellen naar het Bureau Klachtbehandeling op: 020 237 47 50.

De KNMT klachtenregeling voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten, en geschillen in de zorg (Wkkgz) en is goedgekeurd door de Consumentenbond.

Geschillencommissie

Indien uw klacht na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich richten tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.